INTEGRATE; evaluatie van het preventieconsult CVR

Titel onderzoek Nederlands

INTEGRATE; evaluatie van het preventieconsult CVR

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Niek de Wit

Contactpersoon

Monika Hollander (uitvoerend onderzoeker)

Andere betrokkenen

Daphne Stol, Ilse Badenbreek (uitvoerend onderzoekers)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek