INTENSE: Zorg op maat voor mensen met een te hoge bloeddruk

Titel onderzoek Nederlands

INTENSE: Zorg op maat voor mensen met een te hoge bloeddruk

Titel onderzoek Engels

INTENSE: Tailored care for people with high blood pressure

Acroniem

Intense

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van de expertise van een CVRM expertteam in combinatie met een toolbox bestaande uit o.a. bloeddrukmeters en stappentellers op tevredenheid over de zorg, aantal verwijzingen en bloeddruk?

Uitgangsvraag PICO

P

Mensen een bloeddruk boven de streefwaarde en ten minste 2 antihypertensiva

I

Expertise van een expertteam CVRM en gebruik van een 'toolbox' met bloeddrukmeters, stappentellers en een andere gesprekstechniek.

C

Reguliere zorg

O

Bloeddruk, aantal verwijzingen en tevredenheid over zorg

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de zorg voor mensen met een hoge bloeddruk verder te verbeteren. Hierbij zal de meerwaarde van een expertteam geëvalueerd worden, bestaande uit verpleegkundig specialisten, kaderhuisartsen hart- en vaatziekten en vasculair internisten. Dit expertteam zal laagdrempelig alle vragen van deelnemende huisartspraktijken met betrekking tot cardiovasculair risicomanagement beantwoorden. Daarnaast krijgen deelnemende huisartspraktijken een toolbox met o.a. gesprekstechnieken, bloeddrukmeters en stappentellers, welke zij naar eigen inzicht kunnen gebruiken om zorg op maat te kunnen bieden aan patiënten met een te hoge bloeddruk. Binnen dit onderzoek willen wij de volgende vragen beantwoorden:

‘Helpt deze aanpak (de beschikbaarheid van het expertteam in combinatie met de toolbox) de huisarts en praktijkondersteuner en verbetert dit de tevredenheid over de zorg?’
‘Leidt deze nieuwe manier van werken tot efficiëntere zorg en de juiste zorg op de juiste plek?’
‘Blijft bij mensen met een te hoge bloeddruk gedurende deze nieuwe benadering de bloeddruk hetzelfde of verbetert deze?'

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

S.E. van Grondelle

Contactpersoon

S.E. van Grondelle

Projectleider

R.C. Vos

Andere betrokkenen

M.E. Numans, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde LUMC
H.M.M. Vos, huisarts en hoofd huisartsopleiding LUMC
S. van Bruggen, onderzoeker en gedragswetenschapper

ICPC codes

K86

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Onderzoeksagenda categorieën

Communicatie-zelfredzaamheid/zelfmanagement
E-health-innovatie/modernisering

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek