Internationale classificatie van functioneren in de eerstelijnszorg (ICFPC) bij oudere patiënten met chronische ziekten: psychometrische eigenschappen en de invloed op gezondheidsresultaten.

Titel onderzoek Nederlands

Internationale classificatie van functioneren in de eerstelijnszorg (ICFPC) bij oudere patiënten met chronische ziekten: psychometrische eigenschappen en de invloed op gezondheidsresultaten.

Titel onderzoek Engels

International Classification of Functioning in Primary Care (ICFPC) in elderly patients with chronic diseases: psychometric properties and the influence on health outcomes.

Acroniem

ICFPC

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de beste zorg blijven leveren voor mensen met chronische aandoeningen? Dat vraagt om een verschuiving van focus - minder ziektegericht en met meer aandacht voor gezondheid en gedrag.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus ½, COPD/astma, en hart- en vaatziekten

I

Gebruik van een meet- en gespreksinstrument door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk dat zich volledig richt op het functioneren

C

Gebruikelijke zorg die nu wordt gegeven door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

O

Mate van functioneren, algemeen welbevinden, kwaliteit van leven, consumptie zorg, ziekte gerelateerde parameters zoals glucose waarde, bloeddruk, cholesterol etc

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Chronische aandoeningen en multimorbiditeit komen steeds meer voor en dit vraagt om een nieuwe benadering dan enkel een traditionele ziektegerichte. De kwaliteit van leven bij mensen met multimorbiditeit wordt vaker bepaald door zelfredzaamheid, zingeving en participatie, dan door een succesvolle behandeling van de ziekte zelf. Daarom moeten we onze aandacht veel meer richten op aspecten gerelateerd aan het gezondheidsgerelateerde functioneren. In dit onderzoeksproject ontwikkelen, valideren en testen we een nieuw digitaal meetinstrument bij mensen met chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk; de Primary Care Funtioning Scale (PCFS), waarmee we functioneren en gezondheid in kaart kunnen brengen bij patiënten met chronische aandoeningen. De PCFS is volledig gebaseerd op de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), een classificatiesysteem van de WHO die een kapstok biedt om alle biopsychosociale aspecten van functioneren in kaart te brengen. De PCFS is een vragenlijst die door de patiënt zelf kan worden ingevuld en direct feedback aan de patiënt geeft over het resultaat. Samen met de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk kan de patiënt in een consult zijn of haar eigen functioneren verder inventariseren en doelstellingen koppelen aan dit functioneren om het zo nodig te veranderen. Wanneer blijkt dat het instrument een positieve invloed heeft op het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven dan kan het gebruikt worden om de zorg voor deze patiënten verder te verbeteren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Communicatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

S. Postma, huisarts-onderzoeker

Contactpersoon

S. Postma

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Samenwerking met patiënten, praktijkondersteuners, huisarsten, huisartsenpraktijken, REshape Radboudumc en ICT ondersteuning