Intraprofessioneel opleiden in de zorg voor het zieke kind

Titel onderzoek Nederlands

Intraprofessioneel opleiden in de zorg voor het zieke kind

Titel onderzoek Engels

Interprofessional education in child health care

Onderzoeksvraag

- Welke inhoudelijke feedback over intraprofessioneel samenwerken bij het gezamenlijk beoordelen van zieke kinderen geven AIOS kinder- en huisartsgeneeskunde elkaar?
- Wat zijn de ervaren leeropbrengsten van AIOS met dit onderwijsproject?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

De afgelopen jaren is het aantal beoordelingen van kinderen op de Huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp afdeling toegenomen. Een toename van werkdruk in de kinderspoedzorg vraagt om een optimale afstemming en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Voor het ontwikkelen van effectief verwijsgedrag bij verwijzer (huisarts) en consulteer gedrag bij consulent (kinderarts) is het wenselijk dat er meer mogelijkheden zijn om ervaring op te doen in en over elkaars context. Intraprofessioneel opleiden in de kindzorg leidt tot betere afstemming en kennis van elkaars rollen en verantwoordelijkheden, onderlinge communicatie en wederzijds begrip, patiënt georiënteerde zorg en meer begrip voor het perspectief van de ouders. In de huidige medische vervolgopleidingen is er nauwelijks ruimte om ervaring op te doen met het beoordelen van zieke kinderen in elkaars context. Wij hebben een transmuraal opleidingsproject ontwikkeld, waarbij AIOS huisartsgeneeskunde en kindergeneeskunde intraprofessioneel worden opgeleid. Op de huisartsenpost, Spoed Eisende Hulp afdeling, polikliniek kindergeneeskunde en opleidingspraktijken van de AIOS huisartsgeneeskunde worden zieke kinderen samen beoordeeld. Nadien geven AIOS aan elkaar feedback over de intraprofessionele samenwerking. De leeropbrengsten van dit project worden geëvalueerd middels een analyse van de ingevulde Korte Praktijk Beoordelingen en groepsinterviews met deelnemende AIOS en opleiders. Hiermee zullen we meer zicht te krijgen op de waarde van dit project voor het leren van intraprofessionele samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen in opleiding.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

evaluatief onderzoek naar onderwijs actvititeit

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

R. van Schie

Contactpersoon

R. van Schie

Andere betrokkenen

A. van Tuijl, onderwijskundige
N. Scherpbier, huisarts, opleidingsdirecteur eerstelijnsvervolgopleidingen
B. Thoonen, curriculumcoördinator
E. Coolen, kinderarts Amalia kinderziekenhuis
P. Voorhoeve, kinderarts CWZ

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Pilotproject vindt plaats op de huisartsenpost Nijmegen en poli/afdeling kindergeneeskunde CWZ waar gezamenlijk patiënten worden beoordeeld door AIOS huisartsgeneeskunde en AIOS kindergeneeskunde.