IPD-studies: Vormen van groot internationaal consortium van individuele patiënten data (IPD) meta-analyse naar de betrouwbaarheid van beslisregels bij DVT en longembolie in verschillende subgroepen

Titel onderzoek Nederlands

IPD-studies: Vormen van groot internationaal consortium van individuele patiënten data (IPD) meta-analyse naar de betrouwbaarheid van beslisregels bij DVT en longembolie in verschillende subgroepen

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Frans Rutten / Carl Moons

Contactpersoon

Geert Jan Geersing

Andere betrokkenen

Annelieke Kingma (AIOTHO)

Voortgang

Lopend onderzoek