ISCOPE-study

Titel onderzoek Nederlands

ISCOPE-study

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen in de huisartspraktijk 75 jaar en ouder

I

vroegopsporing kwetsbaarheid met proactieve zorg

C

usual care

O

zelfredzaamheid en kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

(kosten)effectiviteit van proactieve, geintegreerde zorg

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

care reform, interventiestudie

Design van het onderzoek

cluster-randomised RCT

Onderzoeker

Gussekloo/Blom

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Geriatrisch netwerk noordelijk Zuid-Holland