In it together: what happens between patient and doctor whilst deciding about the patient's care?

Titel onderzoek Nederlands

In it together: what happens between patient and doctor whilst deciding about the patient's care?

Titel onderzoek Engels

In it together: what happens between patient and doctor whilst deciding about the patient's care?

Onderzoeksvraag

Kunnen richtlijnen, besluitondersteunende instrumenten, ingezet worden ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming (SDM)

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

De overheid stelt de patiënt steeds meer centraal in de (gezondheids)zorg. De patiënt wordt geacht een bepaalde mate van eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Een manier om dit te bereiken is via shared decision making (SDM), oftewel gezamenlijke besluitvorming; waarin de patiënt (en zijn omgeving) samen met de zorgverlener(s) bespreekt dat er mogelijk keuzes zijn, welke dat zijn (incl. consequenties, voor/nadelen, risico's en kansen daarop, etc.) en beiden via verkenning van voorkeuren en wensen, ervaringen en expertises tot een besluit komen. Richtlijnen zijn besluitondersteunende instrumenten, en kunnen zij in die hoedanigheid bijdragen aan SDM? Het eerste onderzoeksonderdeel reviewt welke beslissingsondersteunende instrumenten er zijn, vervolgens wordt getracht deze hoeveelheid in te kaderen en te voorzien van eenduidige definities, in stap 3 worden richtlijnen met substantiële patiëntenparticipatie geanalyseerd op SDM-elementen en mogelijk volgt er dan nog een internationale vergelijking SDM-beleid. Het empirische deel bekijkt of en hoe de multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (met specifiek aandacht voor SDM) wordt toegepast. Hiervoor worden kinderartsen in UMCG, AMC en MUCM geïnterviewd, vindt er een dossier audit in UMCG en AMC plaats, en consultobservatie in UMCG. Tot slot wordt in het kader van het empirische deel een SR uitgevoerd naar de wensen/meningen van kinderen zelf in het besluitvormingsproces over hun zorg (deelgebied: kinderkanker).

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

relatie tussen shared decision making en richtlijnen

Aard van het onderzoek

besluitvorming en partnering tussen patiënt en arts

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek (staat in smv onderzoek)

Onderzoeker

D.H.H. Dreesens

Contactpersoon

D.H.H. Dreesens

Andere betrokkenen

Trudy van der Weijden (professor(MUMC+)), Eduard Verhagen (professor, department head BKZ, UMCG), Leontien Kremer (researcher, Cochrane lead, AMC)

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

UMCG/BKZ, AMC/EKZ, Zorginstituut Nederland (afd Kwaliteitsinstituut) en ZonMw

Soort samenwerking

promotorenteam, onderzoekslocaties, deel van onderzoek wordt tbv Zorginstituut uitgevoerd, ZonMw draagt bij 'in kind'