Ketenzorg Ontketend

Titel onderzoek Nederlands

Ketenzorg Ontketend

Titel onderzoek Engels

Optima Forma – Towards a patient centred multimorbidity approach for chronic disease management in primary care

Onderzoeksvraag

Welk effect heeft een nieuw persoonsgericht en integraal zorgprogramma voor chronische aandoeningen op kwaliteit van zorg, populatiegezondheid, kosteneffectiviteit en werkplezier van zorgverleners?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

In een landelijke samenwerking ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren zorggroepen, kennisinstituten en zorgverzekeraars een nieuw, integraal zorgprogramma voor chronische aandoeningen. Het doel is om de huidige Nederlandse ketenzorg voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD te hervormen tot één zorgprogramma chronische aandoeningen, dat persoonsgerichter, efficiënter en duurzamer is. Het project wordt in 3 fases uitgevoerd en zal in totaliteit 6 jaar duren. In fase 1 zal de inhoud van het zorgprogramma worden ontwikkeld. In deze fase zal ook aandacht zijn voor randvoorwaarden als bekostiging, scholing en ICT.

In fase 2 voeren wij een pilotstudie uit, waarbij het model op kleine schaal wordt getest door twee huisartspraktijken in iedere deelnemende regio. Daarnaast onderzoeken we in deze studie verschillende uitkomstmaten en selecteren we de meest representatieve parameters voor de volgende fase. Fase 3 bestaat uit een evaluatiestudie om de patiënttevredenheid, de effecten op populatiegezondheid en de kosteneffectiviteit te evalueren. We vergelijken gedurende 12 maanden mensen met DM, COPD en/of HVZ die volgens het nieuwe zorgprogramma worden behandeld met mensen met deze aandoeningen die volgens de gebruikelijke ketenzorg worden behandeld.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Lena Raaijmakers, Arts in opleiding tot huisarts onderzoeker

Contactpersoon

Lena Raaijmakers

Projectleider

Erik Bischoff

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Diversiteit
E-health-innovatie/modernisering
Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit
Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-
Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Clusters

D. Spijsverteringsorganen

Voortgang

Lopend onderzoek