Kids4Fit: evaluatie van multidisciplair interventie programma

Titel onderzoek Nederlands

Kids4Fit: evaluatie van multidisciplair interventie programma

Titel onderzoek Engels

Kids4Fit: evaluation of a multidisciplinary intervention program for overweight and obese children

Onderzoeksvraag

a. Evaluate the efficacy of the Kids4Fit-program on weight status, blood pressure, quality of life and fitness of participating children. b. Evaluate dropout during the Kids4Fit-program and characteristics related to this dropout. c. Evaluate the costs versus the benefits of the Kids4Fit-program.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

In a prospective cohort we will include 150 children (6-12 years old) who are overweight or obese and are willing to participate in the Kids4Fit-program. By making use of a 3-month waiting list period, the participating children will be their own control group. Questionnaires concerning dropout factors and measurements related to weight status, blood pressure, quality of life and fitness will be performed at start of the waiting list period (-12 weeks), at start of the intervention, at the end of the intervention (18 weeks) and after 52 weeks of follow-up.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Kelly Ligthart

Contactpersoon

Marienke van Middelkoop

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Dieticians, physiotherapists, orthopedagogues