Kind in Huisartspraktijk; leefstijl en overgewicht (KILO)

Titel onderzoek Nederlands

Kind in Huisartspraktijk; leefstijl en overgewicht (KILO)

Titel onderzoek Engels

Determinants of (sustained) Overweight and Complaints in Children and Adolescents in Primary Care: The DOERAK cohort study

Onderzoeksvraag

The DOERAK cohort study aims to clarify differences between overweight and non-overweight children that consult the GP

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Participants: 2000 children (2 to 18 years of age); 500 overweight 1500 non-overweight

Procedure: Children consult the GP and anthropometry is measured. Number of consultations and accompanying diagnoses are registered. Children and parents fill out the questionnaire at home about demographics, complaints, quality of life and physical activity and dietary behaviour. Additionally, children keep a physical activity diary during the baseline week, which is validated in a subsample (n=100) with an activity monitor.

Follow-up: 6, 12 and 24 months

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Winifred Paulis

Contactpersoon

Marienke van Middelkoop

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Huisartsopleiding