KLachten aan hand of Pols

Titel onderzoek Nederlands

KLachten aan hand of Pols

Titel onderzoek Engels

Complaints of the hand and wrist

Acroniem

KLAP

Onderzoeksvraag

Wat is de relatie van radiologische afwijkingen in de hand en pols met de prevalentie en prognose van hand- en polsklachten?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten verwezen voor radiologie van de hand/pols

O

prevalentie en beloop van hand/polsklachten

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

The primary objective of the study is to assess the incidence of pathologies on radiography in adult patients with wrist or hand complaints. Our secondary objective is to describe the course and management of traumatic and non-traumatic wrist and/or hand complaints. The other objectives are to assess the association between pathologies on radiography and complaints at baseline and the course of complaints, respectively.
Patients of 18 year or older referred for radiography of the wrist and/or hand at the radiology department of the Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) (n=438). Patients will undergo a X-ray as part of usual care. There will be no interference with the care given by health care providers. Consecutive moments of measurement questionnaires:
• Moment 1: When presenting at RdGG for radiography (hard copy).
• Moment 2: 6 weeks after presentation (digital).
• Moment 3: 3 months after presentation (digital).
• Moment 4: 12 months after presentation (digital).

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Patrick Krastman

Contactpersoon

Jos Runhaar

Projectleider

Jos Runhaar

Andere betrokkenen

Gerald Kraan (handchirurg RdGG), Nina Matthijsen (onderzoekscoördinator RdGG)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Patiënten worden gerecruteerd in het Reinier de Graaf Gasthuis. Dataverzameling vindt ook daar plaats, maar wordt gezamenlijk met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.