Kleine Mensen, Grote Zorgen: de ontwikkeling van een zelfhulp e-health methode voor jongeren die getuige zijn van geweld

Titel onderzoek Nederlands

Kleine Mensen, Grote Zorgen: de ontwikkeling van een zelfhulp e-health methode voor jongeren die getuige zijn van geweld

Titel onderzoek Engels

Young People, Adult Worries: development of a self-support eHealth method for adolescents and young adults exposed to violence

Uitgangsvraag PICO

P

Jongeren die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld in de leeftijd van 12 tot 25 jaar

I

webgebaseerde zelfhulpmethode

C

usual care / geen hulp

O

vooruitgang op vragenlijsten naar algemene gezondheid en trauma, afname risicovolg gedrag

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoek

Aard van het onderzoek

kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Karin van Rosmalen-Nooijens

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut