Klinisch relevante subgroepen knieartrose patiënten

Titel onderzoek Nederlands

Klinisch relevante subgroepen knieartrose patiënten

Titel onderzoek Engels

Identifying clinically relevant subgroups of knee osteoarthritis patients

Onderzoeksvraag

Wat zijn klinisch relevante groepen van knieartrose patiënten voor de behandeling met NSAIDS, corticosteroïde injecties, en oefentherapie voor en na een gewrichtsvervangende operatie?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met knieartrose

I

NSAIDS, corticosteroïde injecties, en oefentherapie voor en na een gewrichtsvervangende operatie

C

placebo, usual care

O

pijn en functie

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Given the low to moderate effects of current symptomatic treatment options for knee osteoarthritis (OA) and the known heterogeneity of knee osteoarthritis patients, there is a general call for the evaluation of clinically relevant subgroups that could benefit more from certain interventions. We aim to evaluate the presence of clinically relevant subgroups of OA patients for the core treatment options across the span of treatment options for knee OA; anti-inflammatory analgesics, corticosteroid injections and exercise therapy. In data of two high-quality randomized controlled trials (RCTs), of which members of the project group were actively involved, we will evaluate several pre-defined subgroups of knee OA patients. Additionally, after a systematic search of the literature, we will reach out to all authors of all published RCTs on pre- and post-surgery exercise therapy for knee OA. Based on the Individual Patient Data (IPD) from these published trials, we will do an IPD meta-analyses for clinically relevant knee OA patients; the highest standard of subgroup analyses.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Individual Participant Data Meta-analyse

Onderzoeker

Upasna Sharma

Contactpersoon

Upasna Sharma

Projectleider

Jos Runhaar

Andere betrokkenen

Prof.dr. S. Bierma-Zeinstra (hoofd sectie onderzoek Huisartsgeneeskunde Erasmus MC), prof.dr. P. Bindels (Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC), dr. K. Bos (orthopeed, Erasmus MC), dr. D. Dorleijn (orthopeed io UMC Groningen), dr. M. Vis (reumatoloog, Erasmus MC), dr. M. Reijman (projectleider klinisch onderzoek orthopedie, Erasmus MC)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

D expertise binnen de projectgroep wordt ingezet om vooraf protcollen voor de analyses op te stellen en resultaten van de analyses juist te duiden