Klinische besluitvorming en complexiteitsdenken

Titel onderzoek Nederlands

Klinische besluitvorming en complexiteitsdenken

Titel onderzoek Engels

Clinical decision making and complexity thinking

Onderzoeksvraag

Kunnen vanuit de gezichtspunten van complexiteitsdenkers betere inzichten verkregen worden op bevorderende en belemmerende  factoren bij besluitvormingsprocessen voor oudere en kwetsbare patiënten? 

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Oudere en kwetsbare patiënten krijgen vaak last van een opstapeling van aandoeningen. Hierbij worden in de besluitvorming diverse zorgverleners betrokken. Om fragmentatie van deelbelangen te voorkomen is het in zulke situaties nodig rekening te houden met hun complexe samenhang. Het belang van dit onderzoek is om aan de hand van complexiteitsdenkers belemmeringen van fragmentatie op het spoor te komen. Dit empirisch onderzoek laat ook zien hoe verschillende fragmenten elkaar aanvullen en zorgvuldige besluitvorming  bevorderen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Empirisch kwalitatief

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Ben A. de Bock

Contactpersoon

D.L. Willems

Voortgang

Lopend onderzoek