Knieartrose Injectie Studie

Titel onderzoek Nederlands

Knieartrose Injectie Studie

Titel onderzoek Engels

Effectiveness in knee osteoarthritis of intramuscular corticosteroid injection versus intra-articular corticosteroid injection

Onderzoeksvraag

Is intramusculaire corticosteroiden injectie niet minder effectief dan intra-articulaire injectie bij pijn door knieartrose?

Uitgangsvraag PICO

P

patiënt met knieartrose, leeftijd >45 jaar, klachten bestaan ten minste 3 maanden, kniepijn NRS ≥3 (0-10, 0=geen pijn)

I

intramusculaire corticosteroïden injectie in de ipsilaterale ventrogluteale regio

C

intra-articulaire corticosteroïden injectie in het kniegewricht

O

door de patiënt gerapporteerde kniepijn 4 weken na de injectie

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Inleiding: De prevalentie van knieartrose in de huisartsenpraktijk is circa 33,7 per 1000 geregistreerde patiënten. De zorg voor patiënten met knieartrose wordt in Nederland grotendeels geleverd door de huisarts. Intra-articulaire corticosteroïden injectie is een optie bij opvlamming van klachten of als andere conservatieve behandelopties onvoldoende effectief zijn. Intramusculaire corticosteroïden injectie lijkt een goed alternatief te zijn voor intra-articulaire corticosteroïden injectie bij klachten van artrose. Intramusculaire injectie is eenvoudiger toepasbaar en het risico op septische artritis wordt weggenomen.

Methode: De studie is een open pragmatische non-inferiority trial met een follow-up van 24 weken. In totaal 140 patiënten van 45 jaar of ouder met knieartrose en persisterende pijn (pijnscore≥3 op een schaal 0-10, 0= geen kniepijn) worden geïncludeerd in de huisartsenpraktijk. Patiënten krijgen door randomisatie een intramusculaire of een intra-articulaire corticosteroïden injectie toegewezen. Het behandeleffect wordt 2, 4, 8, 12 en 24 weken na injectie gemeten. De primaire uitkomstmaat is de mate van kniepijn na 4 weken follow-up. Statistische analyse wordt zowel volgens het intention-to-treat als het per protocol principe uitgevoerd.

Resultaat: Wordt verwacht in 2020. Patiëntenrekrutering start in het voorjaar van 2018.

Beschouwing: Dit onderzoek zal evalueren of intramusculaire gluteale corticosteroïden injectie niet slechter is dan intra-articulaire injectie in het reduceren van kniepijn bij patiënten met knieartrose.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

J. Runhaar

Contactpersoon

M.F. Mol, AIOTHO

Andere betrokkenen

  • Prof. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, Hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen en hoofd klinische onderzoek afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
  • Dr. P.K. Bos, Orthopaedisch chirurg, Erasmus Medisch Centrum
  • Dr. D.M.J. Dorleijn, Orthopaedisch chirurg in opleiding
  • Prof. dr. P.J.E. Bindels, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
  • Dr. M. Vis, Reumatoloog, Erasmus Medisch Centrum
  • Prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar Public health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum

 

ICPC codes

L15 L90

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Opgezet met afd Orthopaedie en afd Reumatologie (Erasmus MC). Ook is de afd Public health en eerstelijns geneeskd van het LUMC betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HA die bijdragen aan includeren van patiënten en de studie injecties toedienen.