Kosteneffectiviteit van het gebruik van fecaal calprotectine point of care test bij kinderen met chronische gastro-intestinale klachten in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Kosteneffectiviteit van het gebruik van fecaal calprotectine point of care test bij kinderen met chronische gastro-intestinale klachten in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Optimising management of children with chronic gastrointestinal symptoms: a randomised controlled trial evaluating the effect of faecal calprotectin on the referral rate in primary care.

Onderzoeksvraag

Wat is de kosteneffectiviteit van het gebruik van fecaal calprotectine point of care test bij kinderen met chronische gastro-intestinale klachten in de huisartsenpraktijk?

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen, 4 tot 18 jaar, die zich in de huisartsenpraktijk presenteren met chronische diarree of recidiverende buikpijn

I

Het gebruik van fecaal calprotectine point of care test in de huisartsenpraktijk. De huisartsen krijgen een online nascholing met instructie voor indicatie, uitvoering, interpretatie, communicatie, rapportage en opvolging van de point of care test

C

Standaard zorg conform NHG-richtlijn buikpijn bij kinderen, hierin wordt aanbevolen om geen fecaal calprotectine te bepalen

O

Proportie verwijzingen van kinderen met chronische gastro-intestinale symptomen binnen 6 maanden na eerste presentatie bij de huisarts

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

RESEARCH QUESTION

Does point of care testing with faecal calprotectin point of care test (Fcal POCT) in primary care reduce referral rates of children with chronic gastrointestinal (GI) symptoms to the paediatrician?

HYPOTHESIS

Point of care testing with Fcal POCT will reduce substantial the referral rate of children with chronic GI symptoms to the paediatrician.

STUDY DESIGN

Clustered randomised controlled trial with 6 months follow-up.

POPULATION

Children, aged 4 to 18 years, presenting with chronic diarrhoea or recurrent abdominal pain in primary care.

INTERVENTION

The use of FCal POCT in primary care. The general practitioners will receive an online training with instructions on indication, execution, interpretation, communication, reporting and follow-up of FCal POCT.

USUAL CARE/COMPARISON

Care as usual according to the Dutch Society of GPs guideline for children with abdominal pain, which recommends not testing for FCal.

OUTCOME MEASURES

Primary: proportion referrals in children with chronic GI disorders within 6 months after initial presentation in primary care.

Secondary: proportion referrals of children with functional GI disorders, parental concerns and satisfaction, impact of symptoms on daily functioning, quality of life, use of health services, and cost-effectiveness during 6 months follow-up.

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

We need to include 402 children, from 154 practices, to determine a reduction of referrals from 17% to 7%. Varying block size randomisation will be conducted at the level of GP practices. We will determine the effect of POCT FCal on the primary outcome using a logistic multilevel regression model.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Sophie Ansems

Contactpersoon

Gea Holtman, projectleider

Andere betrokkenen

Marjolein Berger (Promotor)

Gea Holtman (Projectleider)

Gina Beugel (Onderzoeksmedewerker)

Ria Couwenberg (huisarts en onderzoeksmedewerker)

Patrick van Rheenen (Kinder-MDL, projectgroep lid)

Boudewijn Kollen (methodoloog, projectgroep adviseur)

Karin Vermeulen (HTA, projectgroep adviseur)

Marco Blanker (huisarts, projectgroep adviseur)

Irma Bonvanie (kinderarts, projectgroep adviseur)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Soort samenwerking

Inclusie van patiƫnten