LESS-studie – Helpt een leefstijlprogramma bij het verminderen van maagklachten en stoppen van maagzuurremmers?

Titel onderzoek Nederlands

LESS-studie – Helpt een leefstijlprogramma bij het verminderen van maagklachten en stoppen van maagzuurremmers?

Titel onderzoek Engels

The LESS-study - Lowering proton pump inhibitor prescriptions: Evaluation of a lifeStyle intervention empowering patients to improve their gastric Symptoms)

Acroniem

Less-studie

Onderzoeksvraag

Helpt een leefstijlprogramma onder leiding van een diëtist bij het verminderen van maagklachten en stoppen van maagzuurremmers?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten uit de huisartsenpraktijk die onnodig of te lang een maagzuurremmer gebruiken volgens de NHG standaard

I

Leefstijlprogramma onder leiding van een diëtist

C

Groep patiënten die niet deelneemt aan het leefstijlprogramma onder leiding van een diëtist

O

Succesvol stoppen van maagzuurremmers en het verminderen van maagklachten

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

In Nederland gebruiken 3 miljoen mensen een protonpompremmer. Eerder onderzoek toont aan dat de helft van deze patiënten geen geldige indicatie heeft, en dat ruim een derde van de patiënten de protonpompremmer langer gebruikt dan de geadviseerde drie maanden. Langdurig gebruik van protonpompremmers geeft bijwerkingen. Daarom moet het té vaak en té lang voorschrijven van protonpompremmers teruggedrongen worden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Proof-of-concept

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Proof-of -concept quasi experimentele studie

Onderzoeker

Prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong

Contactpersoon

Prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong

Projectleider

Prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong

Andere betrokkenen

R. Mensink-Bout
dr. G. van den Brink
Prof. dr. M.E. Numans

ICPC codes

D02 D03

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek