Leven met diabetes

Titel onderzoek Nederlands

Leven met diabetes

Titel onderzoek Engels

Diacourse

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van een nieuw zelfmanagementprogramma voor recentlijk gediagnosticeerde DM2-patienten en hun partners?

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Een RCT-onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw ondersteuningsprogramma voor recentelijk gediagnosticeerde DM2-patiënten (1-3 jaar post-diagnose) en hun partners. Het programma is gebaseerd op het Common-Sense Model of Self-Regulation en heeft als doel zelfmanagement en (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven van de deelnemende patiënten te verbeteren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Onderwijs, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A.L. van Puffelen

Contactpersoon

A.L. van Puffelen

Andere betrokkenen

G.E.H.M. Rutten (projectleider)

ICPC codes

T90.02

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek