LIMIT: Proactiege benadering patienten met migraine

Titel onderzoek Nederlands

LIMIT: Proactiege benadering patienten met migraine

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met migraine

I

pro-actieve benadering van patienten met migraine om onderbehandeling te identificeren

C

usual care

O

Migraine, kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Antonette Smelt

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling