LIMIT: Proactiege benadering patienten met migraine

Titel onderzoek Nederlands

LIMIT: Proactiege benadering patienten met migraine

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met migraine

I

pro-actieve benadering van patienten met migraine om onderbehandeling te identificeren

C

usual care

O

Migraine, kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Antonette Smelt

Contactpersoon

Antonette Smelt

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling