Managment van hypertensie in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Managment van hypertensie in de eerste lijn

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Managment van hypertensie in de eerste lijn

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Vincent Voorbrood

Contactpersoon

Vincent Voorbrood

Projectleider

Arthur Bohnen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Lopend onderzoek