Medicatie review bij patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn: CRE-OPT studie

Titel onderzoek Nederlands

Medicatie review bij patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn: CRE-OPT studie

Titel onderzoek Engels

Medication review in patients with Polypharmacy in primary care: CRE-OPT study

Onderzoeksvraag

Resulteert de toepassing van CRE-OPT tot meer tevredenheid over de voorgeschreven medicatie vergeleken met standaard zorg?

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Polyfarmacie – het gebruik van vijf of meer chronische medicamenten – wordt wereldwijd gezien als een serieus gezondheidsprobleem. Voor professionals in de gezondheidszorg zijn patiënten met complexe multimorbiditeiten (meerdere chronische ziekten, met tegenstrijdige adviezen in ziekte specifieke richtlijnen) moeilijk te behandelen. Ook patiënten die veel verschillende soorten medicijnen gebruiken ervaren dit vaak als een serieuze belasting, wat kan leiden tot ontevredenheid over de voorgeschreven medicatie. Tevredenheid over de behandeling hangt samen met behandeling gerelateerd gedrag, zoals therapietrouw, behandelingsuitkomsten en bijwerkingen. Nederlandse onderzoeken waarbij patiënten met verschillende chronische ziekten geïncludeerd zijn rapporteerden een therapietrouw tussen 25 en 99%. Dit geeft aan dat er op dit gebied veel te winnen is.

 

Door gebruik te maken van een op richtlijnen gebaseerd software programma (‘Clinical Rules Engine’ (CRE)) dat potentiele medicatieproblemen in het elektronisch patiënten dossier kan identificeren (gebaseerd op diagnose, patiëntkarakteristieken, laboratoriumtesten en medicatie) kan de tijd dat een huisarts bezig is met het voorbereiden van een medicatiereview verlagen. Bovendien zou dit systeem het huidige medicatie review proces standaardiseren en is het een objectieve methode die altijd alert is.

De arts-patiënt conversatie over patiëntvoorkeuren kan ondersteund worden door een simpele gesprekshulp (Outcome Prioritization Tool (OPT)). Deze combineert een visueel analoge schaal met vier universele gezondheidswaarden: ‘langer leven’, ‘verminderen of elimineren van pijn’, ‘verminderen of elimineren van andere symptomen’.

Verwacht wordt dat de CRE-OPT resulteert in betere tevredenheid over de voorgeschreven medicatie, minder of minder ernstige medicatie alerts, veranderingen in medicatievoorschriften, betere therapietrouw en toename van kwaliteit van leven ten opzichte van standaard zorg.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

J. Bohnen, onderzoeker

Contactpersoon

M. van den Akker

Andere betrokkenen

P. Denig - Hoogleraar Kwaliteit van Geneesmiddelgebruik (UMCG)

T. van der Weijden - Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

J. Stoffers - Universitair hoofddocent Huisartsgeneeskunde

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen

Soort samenwerking

Data verzameling