Minder antibiotica bij urineweginfecties

Titel onderzoek Nederlands

Minder antibiotica bij urineweginfecties

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Een urineweginfectie is één van de meest voorkomende aandoeningen waarmee vrouwen bij de huisarts komen. In de praktijk wordt vaak gelijk een antibioticum voorgeschreven, terwijl de infectie in een deel van de gevallen spontaan geneest. De NHG standaard Urineweginfecties adviseert een afwachtend beleid in geval van een ongecompliceerde urineweginfectie, gezien deze in veel gevallen vanzelf geneest. In de praktijk zien we dat vrouwen vaak direct een antibioticum voorgeschreven krijgen.

We onderzoeken of een de-implementatie strategie voor doktersassistentes en patiënten leidt tot vermindering van het aantal antibioticumvoorschriften bij gezonde, niet-zwangere vrouwen met een ongecompliceerde urineweginfectie.
De interventie richt zich op het beter informeren van doktersassistentes en patiënten over het natuurlijk beloop van een urineweginfectie en de mogelijkheid om dit de eerste week na start van de symptomen af te wachten. In overleg met huisartsen en assistentes is, waar nodig, het praktijkprotocol aangepast zodat het afwachtend beleid eerst aangeraden werd. Er is een nascholing met spiegelinformatie gemaakt voor doktersassistentes en informatiemateriaal voor patiënten. Na een half jaar zijn nogmaals spiegelcijfers aangeleverd. Na een jaar is in de Rijnmond Gezond database gemeten wat het effect van de interventie was.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie
Communicatie

Design van het onderzoek

Deimplementatie onderzoek

Onderzoeker

R.M. Rozendaal

Contactpersoon

R.M. Rozendaal

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek