Monitor influenzavaccinatie

Titel onderzoek Nederlands

Monitor influenzavaccinatie

Titel onderzoek Engels

Monitoring seasonal influenza vaccination

Onderzoeksvraag

Hoeveel mensen laten zich via hun huisarts vaccineren tegen influenza?

Uitgangsvraag PICO

P

Personen gevaccineerd voor influenza

I

Influenza vaccinatie

C

Personen in de doelgroep met hoogrisico indicatie voor influenza

O

Vaccinatiegraad

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Het doel van de monitor Influenzavaccinatie is om inzicht te krijgen in de vaccinatiegraad van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het voorliggende voorstel betreft een ‘schaduw’ van de monitor die IQ Healthcare (UMC St. Radboud) uitvoert met gegevens van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH). Het betreft de vaccinatiegraad in de campagneseizoenen 2012-2013 en 2013-2014, gebruik makend van gegevens uit een ander, groter landelijk netwerk van huisartsenpraktijken (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn) en volgens een meer geautomatiseerde werkwijze.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

evaluatie

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

M. Hooiveld

Contactpersoon

M. Hooiveld

Andere betrokkenen

F. Schellevis (projectleider, hoogleraar huisartsgeneeskunde VUmc en hoofd onderzoeksafdeling NIVEL), P.M.H. ten Veen

ICPC codes

R44

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

n.v.t.