MOVIT: Optimalisatie integrale medische zorg complexe ouderen

Titel onderzoek Nederlands

MOVIT: Optimalisatie integrale medische zorg complexe ouderen

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen met complexe problematiek in het verzorgingshuis, mantelzorgers, huisartsen, specialisten ouderengeneekunde, apothekers en verzorgenden/verpleegkundigen

I

implementatie integrale medische zorg

O

proces en effect implementatie

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

implementatieonderzoek

Aard van het onderzoek

care reform

Design van het onderzoek

Cohort, implementatieonderzoek

Onderzoeker

Tony Poot

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Geriatrisch netwerk noodelijk Zuid-Holland, NPO