Multimorbidity and its implications on primary care-1

Titel onderzoek Nederlands

Multimorbidity and its implications on primary care-1

Titel onderzoek Engels

Multimorbidity and its implications on primary care-1

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

 

 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Hilde Luijks

Contactpersoon

Marion Biermans, projectleider

Andere betrokkenen

Marion Biermans, projectleider, copromotor

Tjard Schermer, projectleider, copromotor

Voortgang

Afgerond onderzoek