Multimorbidity and its implications on primary care-2

Titel onderzoek Nederlands

Multimorbidity and its implications on primary care-2

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoek, kwaliteit,patientveiligheid

Aard van het onderzoek

combinatie, medisch en ook communicatie, organisatie

Design van het onderzoek

patient-controle onderzoek, kwalitatief

Onderzoeker

Hilde Luijks

Andere betrokkenen

Marion Biermans, projectleider

Tjard Schermer, projectleider

Voortgang

Afgerond onderzoek