Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstlijnszorg

Titel onderzoek Nederlands

Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstlijnszorg

Titel onderzoek Engels

Interprofessional selfmanagement support for patients with chronic diseases in primary care

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen patient en professionals worden ondersteund bij het vormgeven van zelf management in de eerste lijn? 

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

De druk op de eerstelijns gezondheidszorg neemt, mede door een stijging van het aantal cliënten met complexe chronische aandoeningen, sterk toe. In de begeleiding van deze cliënten ligt de nadruk op het bevorderen van zelfmanagement. Doel hiervan is dat zij langer kunnen participeren in de samenleving. Dit leidt tot een kostenbesparing voor de gezondheidszorg. 

Een onderdeel van zelfmanagementondersteuning is het opstellen van doelen en actieplannen samen met de cliënt. In verschillende richtlijnen voor zorgprofessionals is dit als relevante fase opgenomen. Interprofessionele samenwerking wordt daarbij als essentieel beschouwd. Echter, deze richtlijnen beschrijven niet hoe je dit in de praktijk moet doen.

 

Het doel van dit project is om zorgprofessionals in de eerste lijn te ondersteunen bij zelfmanagement van cliënten met chronische, complexe aandoeningen. Dit doen we door hen toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën

om:

1. De kwaliteit van doelen en actieplannen te vergroten.

2. De interprofessionele samenwerking te verbeteren.

 

Het project bestaat uit een aantal onderzoeksfasen:

A. Beschrijving van de huidige werkwijze, behoeften en knelpunten B. Overzicht van (oplossings-)strategieën in de literatuur.

C. Selectie van strategieën en ontwikkeling van methoden, interventies en technologieën door actieonderzoek D. Evaluatie van hanteerbaarheid en ervaren meerwaarde van de ontwikkelde methoden, interventies en technologieën.

E. Disseminatie en implementatie van de methoden, interventies en technologieën in de beroeps- en onderwijspraktijk.

 

Tijdens het onderzoek is er voortdurend een wisselwerkingtussen onderzoek, praktijk en onderwijs. In elke fase worden cliënten, zorgprofessionals en docenten uitgenodigd om te participeren en feedback te geven op tussentijdse resultaten.

 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Observationeel / actieonderzoek / proces evaluatie

Aard van het onderzoek

- Praktijkorganisatie - Onderwijs - Communicatie - Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek, Actieonderzoek

Onderzoeker

J.J.J. van Dongen

Contactpersoon

Jerome van Dongen

Andere betrokkenen

Projectleider: Dr. Ramon Daniëls

Functie projectleider: Co-promoter,Senior onderzoeker Zuyd Hogeschool, Heerlen (lectorat Autonomie en Participantie van chronische zieken), Hoofddocent

Betrokkenen:

Stephanie Lenzen, promovendus

Prof. Dr. Sandra Beurskens, promotor

Prof. Dr. Trudy van der Weijden, promotor Dr. Loes van Bokhoven, co-promotor

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Zuyd Hogeschool, Heerlen Diverse partners uit de praktijk en samenwerking

Soort samenwerking

Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn samen hoofdverantwoordelijk voor het onderzoek