NEO studie (Nederlandse Epidemiologie van Obesitas): Proces naar obesitas gerelateerde aandoening

Titel onderzoek Nederlands

NEO studie (Nederlandse Epidemiologie van Obesitas): Proces naar obesitas gerelateerde aandoening

Uitgangsvraag PICO

P

Individuen met overgewicht of obesitas

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

etiologisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

Martin den Heijer

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut