NEO studie (Nederlandse Epidemiologie van Obesitas): Proces naar obesitas gerelateerde aandoening

Titel onderzoek Nederlands

NEO studie (Nederlandse Epidemiologie van Obesitas): Proces naar obesitas gerelateerde aandoening

Uitgangsvraag PICO

P

Individuen met overgewicht of obesitas

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

etiologisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

observationeel cohort

Onderzoeker

Renée de Mutsert

Contactpersoon

Renée de Mutsert

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek