Niet-pluisgevoel bij huisartsen gerelateerd aan kanker

Titel onderzoek Nederlands

Niet-pluisgevoel bij huisartsen gerelateerd aan kanker

Titel onderzoek Engels

Cancer related gutfeeling in GPs

Onderzoeksvraag

Karakteriseren van patiënten bij wie huisartsen het gevoel (intuïtie, niet-pluis) hebben dat er sprake kan zijn van kanker.

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

  1. De doelstelling van het onderzoek is de volgende aspecten te belichten:
  • karakteriseren van patiënten bij wie huisartsen het gevoel (intuïtie, niet-pluis) hebben dat er sprake kan zijn van kanker;
  • expliciet maken van factoren die aanleiding geven voor dit ‘niet-pluisgevoel’/intuïtie bij huisartsen;
  • expliciet maken van kenmerken van huisartsen en patiënten, die mogelijk het ‘niet-pluisgevoel’ mede beïnvloeden, zoals geslacht, leeftijd, aantal jaren ervaring als huisarts en andere factoren onderzoeken van het nut van deze klinische intuïtie voor het voorspellen van de diagnose van kanker.

In het kader van dit onderzoek vullen huisartsen een vragenlijst in, voor elke patiënt die hen een ‘niet-pluisgevoel’ geeft, waarbij ze de mogelijkheid van kanker overwegen.

  • 2. Huisartsen registreren de diagnostische ICPC code “A29” voor elke patiënt die hen dit ‘niet-pluisgevoel, mogelijk kanker’ geeft in het elektronisch medisch dossier van de patiënt. Het gaat om alle patiënten bij wie de huisarts kanker vermoedt: van degenen waarbij de huisarts alleen een vaag niet-pluis gevoel heeft tot de patiënt van wie de huisarts praktisch 100% zeker is van de diagnose bij eerste onderzoek.
  • 3. De huisarts vult een vragenlijst in met patiënt- en zorggegevens.
  • 4. 3 maanden na het consult ontvangt de huisarts een tweede vragenlijst om de uitkomst van het ‘niet-pluisgevoel’ te evalueren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Gé Donker

Contactpersoon

G.A. Donker

Andere betrokkenen

Sara Dorsman en Christel van Dijk

ICPC codes

A29

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek