NOACs en risico’s op bloedingen en trombo-embolische complicaties

Titel onderzoek Nederlands

NOACs en risico’s op bloedingen en trombo-embolische complicaties

Onderzoeksvraag

1) Welke comedicatie leidt tot een verhoogd bloedingsrisico bij gebruik nieuwe antistollingsmiddelen (NOACs)?2) Kunnen we een digitaal hulpmiddel ontwikkelen die de risico’s van bloedingen en trombo-embolische complicaties gelijktijdig in kaart brengt?

Uitgangsvraag PICO

P

1. Patiënten met boezemfibrilleren die NOACs gebruiken 2. Patiënten met boezemfibrilleren

I

1. Comedicatie 2. Patiëntkarakteristieken en morbiditeit

C

1 en 2. Geen comedicatie

O

1. Bloedingen en trombo-embolische complicaties (waaronder CVA) 2. Bloedingen en tromboembotische complicaties (waaronder CVA)

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

De huisarts is de spil in de opsporing en antistollingsbehandeling van boezemfibrilleren. Vaak betreft het ouderen met multi-morbiditeit en polyfarmacie. Wij inventariseren welke comedicatie leidt tot een verhoogd bloedingsrisico bij gebruik nieuwe antistollingsmiddelen (NOACs). Daarnaast streven we ernaar een digitaal hulpmiddel ontwikkelen die de risico’s van bloedingen en trombo-embolische complicaties gelijktijdig in kaart brengt.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Ralf Harskamp

Contactpersoon

Ralf Harskamp

Andere betrokkenen

Henk van Weert

Renato Lopes

Frederik Dalgaard

Karen Pieper

ICPC codes

K78

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

1) Duke Clinical Research Institute, 2) Thrombosis Research Institute, 3) Universiteit van Kopenhagen

Soort samenwerking

Internationale samenwerking met Duke Clinical Research Institute, USA (Renato Lopes), Thrombosis Research Institute, UK (Karen Pieper), Herlev & Gentofte Hospital, DK (Frederik Dalgaard)