Observationale studie luchtweginfecties in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Observationale studie luchtweginfecties in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Perpetual observational study respiratory tract infection in primary care

Acroniem

POS-ARI-PC

Onderzoeksvraag

Wat is het beleid voor patiënten met een luchtweginfectie in Europa.
Patientinclusie kan ook zijn voor add-on studies.

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten die zich presenteren met luchtweginfectie bij de huisarts (in Europees eerstelijnsonderzoeksnetwerk)

I

Wordt pas van toepassing als er een interventie wordt geimplementeerd

C

Wordt pas van toepassing als er een interventie wordt geimplementeerd

O

Beschrijven beleid en performance in het netwerk

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Op continue basis worden patiënten met een LWI geincludeerd (swab baseline) en follow-up in Europees eerstelijnsonderzoeksnetwerk. Indien er financiering is voor medicatie, diagnostische, behavioural interventie voor deze patiënten, switcht de studie snel naar een interventiestudie.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

A.W. van der Velden

Contactpersoon

A.W. van der Velden

Projectleider

A.W. van der Velden

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Onderzoeksagenda categorieën

Infectieziekten

Clusters

R. Luchtwegen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Inclusie van patiënten