Ondersteuning eerstelijns zorg bij diagnostiek en therapiekeuze voor patiënten met psychosociale klachten: SGE-PsyScan.

Titel onderzoek Nederlands

Ondersteuning eerstelijns zorg bij diagnostiek en therapiekeuze voor patiënten met psychosociale klachten: SGE-PsyScan.

Titel onderzoek Engels

Supporting primary care in diagnosis and choice of treatment for patients with psychosocial symptoms: SGE-PsyScan.

Onderzoeksvraag

Verbetert de eerstelijnszorg voor patiënten met psychosociale klachten door de invoering van de SGE-PsyScan?

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Hoewel er effectieve behandelingen voor patiënten met psychosociale klachten en aandoeningen zijn, krijgen deze patiënten vaak niet of pas na significante vertraging, de meest geschikte en effectieve behandeling voor hun klachten wegens onvolledige en ongestructureerde diagnostiek van psychosociale klachten in de huisartspraktijk. De hypothese is dat door het gebruik van de interventie SGE-PsyScan de klinische symptomen van patiënten eerder, meer uniform beoordeeld worden in tegenstelling tot de beoordeling van huisartsen in gebruikelijke zorg. Dientengevolge veronderstellen we dat bij deze patiënten een behandeling die beter past bij het type en de ernst van hun symptomen eerder geïnitieerd zal worden. De SGE-PsyScan is een internettoepassing waarnaar de huisarts de patiënt verwijst en die bestaat uit de Distress Screener, de 4-Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) en een reeks aanvullende vragen om onderscheid te kunnen maken tussen stress, depressieve, angstige en somatisatie symptomen. Op basis van de 4DKL ontvangen patiënten en huisartsen adviezen voor mogelijke behandelingen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Praktijkorganisatie

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

L.G. Gidding

Contactpersoon

L.G. Gidding

Andere betrokkenen

Geert-Jan Dinant (projectleider, promotor), M.G. Spigt (co-promotor)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven