Ontwikkeling en evaluatie van de Ziektelastmeter COPD

Titel onderzoek Nederlands

Ontwikkeling en evaluatie van de Ziektelastmeter COPD

Titel onderzoek Engels

Development and evaluation of the Assessment of Burden of COPD

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van de Ziektelastmeter COPD op kwaliteit van leven, gemeten door de SGRQ, vergeleken met gebruikelijke zorg.

Uitgangsvraag PICO

P

COPD patiënten

I

Ziektelastmeter COPD

C

Zorg zoals gebruikelijk

O

Ziektespecifieke kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Omdat Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) meer is dan alleen de luchtwegobstructie is het belangrijk om integraal te kijken naar de patiënt waarbij geïnventariseerd wordt wat voor de patiënt belangrijk is tijdens het consult uit te gaan van de ervaren ziektelast. In 2012 is daarom, in opdracht van de Long Alliantie Nederland, de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld, een instrument voor patiënt én zorgverlener. De Ziektelastmeter COPD bestaat uit een vragenlijst die de ervaren ziektelast door de patiënt meet (de Assessment of Burden of COPD (ABC) scale), een aantal objectieve parameters (zoals longfunctie en BMI) en een behandelalgoritme. Dit behandelalgoritme zorgt ervoor dat de integrale gezondheidstoestand van de patiënt visueel wordt weergegeven. Dit wordt gedaan door middel van ballonnen. Een groene ballon betekent dat op dat domein de patiënt weinig klachten ervaart, een rode ballon betekent dat de patiënt op dat domein niet goed scoort en alles daartussen in wordt weergegeven door een oranje ballon. Het behandelalgoritme geeft ook behandeladviezen die gebaseerd zijn op de huidige COPD-richtlijnen. In maart 2013 is een cluster gerandomiseerd onderzoek gestart om te evalueren of het gebruik van de Ziektelastmeter COPD tijdens het consult bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van leven. De primaire onderzoeksvraag is: Hebben in de interventiegroep meer mensen een verbeterde kwaliteit van leven dan in de controle groep. Kwaliteit van leven wordt gemeten door de Saint George’s Respiratory Questionnaire. De follow-up periode van het onderzoek is 18 maanden. Het onderzoek vindt plaats in heel Nederland, in zowel de eerste als tweede lijn. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A.H.M. Slok

Contactpersoon

Annerika (HM) Slok

Andere betrokkenen

Projectleider: Prof.dr. Onno van Schayck

Daniel Kotz

Johannes CCM in ’t Veen

Niels H Chavannes

Maureen PMH Rutten-van Mölken

Huib AM Kerstjens

Thys van der Molen

Guus M Asijee

PN Richard Dekhuijzen

Sebastiaan Holverda

Philippe L Salomé

Denise Schuiten

ICPC codes

R95

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie