Ontwikkeling van een integraal zorgmodel voor ouderen met kanker en multimorbiditeit: een focus op vroegtijdige betrokkenheid van de eerstelijn

Titel onderzoek Nederlands

Ontwikkeling van een integraal zorgmodel voor ouderen met kanker en multimorbiditeit: een focus op vroegtijdige betrokkenheid van de eerstelijn

Onderzoeksvraag

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een generiek model voor geïntegreerde oncologische zorg voor ouderen met multimorbiditeit.Wat zijn succesvolle strategieen in de ontwikkeling van een generiek model voor geïntegreerde, mensgerichte oncologische zorg voor ouderen met multimorbiditeit. Zijn er aanwijzingen dat het nieuwe model verbeteringen op het gebied van continuïteit van zorg en patiënt empowerment genereert (pilot onderzoek)? 

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een generiek model voor geïntegreerde oncologische zorg voor ouderen met multimorbiditeit. Samenwerking tussen oncologisch specialisten en huisartsen met gedeelde verantwoordelijkheid voor het gehele oncologische traject staat hierin centraal. Dit zal specialisten en huisartsen stimuleren om oncologische zorg meer als multidisciplaire zorg te gaan zien en om een gezamenlijk zorgpad (of -plan) op te stellen. Daarnaast zal het de oncologische zorg meer persoonsgericht maken.

Hiertoe ondernemen we de volgende stappen:

- Gedurende 18 maanden begeleiden wij drie werkgroepen van 10-15 personen in de regio Nijmegen met een gemengde samenstelling van hulpverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten) en patiënten met mantelzorgers bij het ontwikkelen van het model.

- Gedurende dit proces wordt ten minste elke 3 maanden de voortgang cyclisch geëvalueerd in een groepsinterview en teruggegeven aan de groep om doorontwikkeling te stimuleren.

- Per groep worden tenminste 4 structurele afspraken over samenwerking en/of taakverdeling tussen ziekenhuis en eerstelijn gedefinieerd en geïmplementeerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Verbeterproject

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie

Design van het onderzoek

Ontwikkelonderzoek

Onderzoeker

Projectleider: M. Perry en H.J. Schers

Contactpersoon

M. Perry

Andere betrokkenen

P. Assendelft

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek