Op weg naar een zorgwelzijnstandaard voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Op weg naar een zorgwelzijnstandaard voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

(kosten-)effectiviteitsstudie van een multicomponent eerstelijns interventie gericht op functionaliteit en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende typen onderzoek, kosteneffectiviteit,doelmatigheid

Aard van het onderzoek

practice organisation

Design van het onderzoek

patient-controle onderzoek, trial

Onderzoeker

Franca Ruikes

Contactpersoon

Franca Ruikes

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek