Optimalisatie van een e-portfolio om zelfsturend leren te ondersteunen en inzicht te geven in competentie-ontwikkeling bij werkplekleren in een medische vervolgopleiding

Titel onderzoek Nederlands

Optimalisatie van een e-portfolio om zelfsturend leren te ondersteunen en inzicht te geven in competentie-ontwikkeling bij werkplekleren in een medische vervolgopleiding

Titel onderzoek Engels

How to optimize the contribution of an eportfolio as a tool to support self-directed learning and provide insight in competency development in a workplace-based specialty training?

Acroniem

Opt-e-mise

Onderzoeksvraag

Op welke wijze draagt een e-portfolio wel/niet bij aan zelfsturend leren in de huisartsopleiding en hoe kunnen we de ondersteuning van het leren door het e-portfolio optimaliseren?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats in de huisartsopleiding. In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een e-portfolio ten behoeve van begeleiding (leerproces) en beoordeling (toetsing) van aios. In deze studie onderzoeken we de bijdrage van het e-portfolio aan het leerproces van de aios. Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies, waarin respectievelijk onderzoek wordt gedaan naar de huidige inhoud van e-portfolio’s (kwalitatieve en kwantitatieve analyse), de wijze waarop aios, opleiders en docenten het e-portfolio gebruiken (kwalitatief onderzoek met focusgroepen) en een implementatiestudie naar mogelijkheden om data in het e-portfolio zo optimaal mogelijk te gebruiken (bijvoorbeeld door de inzet van learning analytics)

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Onderzoek van onderwijs

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

B.P.A. Thoonen, Curriculumcoördinator huisartsopleiding Nijmegen

Contactpersoon

R. van der Gulden

Projectleider

B.P.A. Thoonen

Andere betrokkenen

  • R. Laan
  • S. Heeneman 
  • N. Scherpbier
  • A. Kramer
  • J. Muris
  • R. Smeenk

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

De huisartsopleidingen van Maastricht, Leiden en Nijmegen zijn allen betrokken bij opzet en uitvoering van het onderzoek. Daarnaast ondersteunt de leverancier van het e-portfolio de data-extracties en ontwikkeling van eventuele nieuwe technologie (learnin