Optimaliseren van persoonlijke continuïteit voor de oudere patiënt in de husiartsenpraktijk: een stepped wedge cluster gerandomiseerde trial

Titel onderzoek Nederlands

Optimaliseren van persoonlijke continuïteit voor de oudere patiënt in de husiartsenpraktijk: een stepped wedge cluster gerandomiseerde trial

Titel onderzoek Engels

Optimising personal continuity for older patients in general practice: a stepped wedge cluster randomised controlled trial

Onderzoeksvraag

Het onderzoeken van de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en toepasbaarheid van een door de onderzoeksgroep ontwikkelde toolkit gericht op verbetering van persoonlijke continuïteit bij ouderen in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

Huisartsen, doktersassistenten, patiënten van 65 jaar en ouder.

I

De door de onderzoeksgroep ontwikkelde toolkit (zie samenvatting onderzoek voor meer details).

C

Praktijken die de toolkit nog niet ontvangen hebben.

O

Persoonlijke continuïteit gemeten op patiëntniveau. Haalbaarheid, aanvaardbaarheid en  toepasbaarheid van de toolkit gemeten op praktijkniveau.

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Continuïteit van zorg is een kernwaarde van de huisartsgeneeskunde. Het is bekend dat persoonlijke continuïteit geassocieerd is met een positief effect op onder andere de mortaliteit, therapietrouw, arts-patiëntrelatie, zorggebruik en zorgkosten.

De laatste jaren komt de persoonlijke continuïteit echter steeds meer onder druk te staan door veranderingen in de maatschappij en gezondheidszorg. Zo werken huisartsen in steeds grote groepspraktijken, vaker parttime en geeft de patiënt meer de voorkeur aan snelle toegang boven wachten op de vaste huisarts.

Om de persoonlijke continuïteit te verbeteren hebben wij de toolkit voor persoonlijke continuïteit ontwikkeld. De toolkit is gebaseerd op vragenlijstonderzoek en focusgroepen onder huisartsen, patiënten, praktijkondersteuners en doktersassistenten aangevuld met een Delphi procedure.  De toolkit is een adviserend instrument dat de huisarts helpt bij het opstellen van een verbeterplan voor persoonlijke continuïteit bij ouderen in haar of zijn huisartsenpraktijk. De huisarts stelt dit verbeterplan op door de onderdelen van de toolkit te doorlopen.  Deze onderdelen omvatten een probleeminventarisatie en 34 verbetersuggesties waaraan concrete stappenplannen zijn gekoppeld. De huisarts kiest zo verbetersuggesties waarmee zij of hij een verbeterplan kan opstellen voor de persoonlijke continuïteit in haar of zijn praktijk. Dit verbeterplan is zo opgesteld dat het aansluit bij de NHG praktijkaccreditatie.

in het onderzoek zullen 30 huisartsenpraktijken de toolkit gaan gebruiken. Het onderzoek evalueert vervolgens de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en toepasbaarheid van de toolkit voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. Het uiteindelijke doel is om de toolkit beschikbaar te maken voor alle huisartsenpraktijken in Nederland.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Toegepast onderzoek

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Lex JJ Groot

Contactpersoon

Lex JJ Groot

Andere betrokkenen

Otto R Maarsingh, huisarts en onderzoeker, principal investigator

Henriëtte E van der Horst, professor huisartsgeneeskunde

Jako S Burgers, professor Promoting personalized care in clinical practice guidelines

Francois G Schellevis, emeritus professor multimorbiditeit

Henk J Schers, academisch huisarts en onderzoeker

Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde

Peter M van de Ven, assistant professor biostatistiek

Annemarie A Uijen, Huisarts en onderzoeker

 

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Afdeling huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg van het Radboudumc: hulp bij inclusie praktijken Afdeling ouderengeneeskunde loc. VUmc: consulterende rol bij opzet, uitvoering en analyse van het onderzoek