Optimizing pain management in children with acute otitis media

Titel onderzoek Nederlands

Optimizing pain management in children with acute otitis media

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Roger Damoiseaux / Anne Schilder

Contactpersoon

Alma vd Pol

Andere betrokkenen

Roderick Venekamp, Alies Sjoekes (uitvoerend onderzoekers)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek