Overleven met kanker: focus op de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Overleven met kanker: focus op de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Surviving with cancer: the role of primary care

Onderzoeksvraag

Wat is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk na de initiële behandeling?

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met kanker

O

Zorggebruik in de huisartsenpraktijk

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Dankzij vroege diagnose en betere behandelmogelijkheden, ontwikkelt kanker zich steeds meer tot een chronische ziekte. Het hebben, of gehad hebben, van kanker heeft een levenslange impact op het leven van degenen die de initiële behandeling overleefden en op dat van hun partners en gezinsleden.

Wat is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk na de initiële behandeling van zowel de patiënt als diens partner, en welke behoeften hebben ze ten aanzien van zorgverlening.

Het zorggebruik word vastgesteld op basis van gegevens uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, dit bestand bevat gegevens van huisartsenpraktijken sinds 2001 en is uitgegroeid tot ruim 300 praktijken.  Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van kankerpatiënten en hun partners zullen gegevens worden verzameld via vragenlijst onderzoek. De eerste resultaten laten een forse toename in zorggebruik zien ook nog 5 jaar na de diagnose.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

M. Heins

Contactpersoon

M. Heins

Andere betrokkenen

J.C. Korevaar (projectleider, programmaleider huisartsgeneeskundige zorg), F.G. Schellevis (afdelingshoofd NIVEL, hoogleraar huisartsgeneeskundige zorg VU), P.M. Rijken (Programmaleider), G. Donder (Senior onderzoeker)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek