Palliatieve sedatie in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Palliatieve sedatie in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Palliative sedation in general practice

Onderzoeksvraag

Trend in het toepassen van palliatieve sedatie, symptomen, diagnoses en betrekken van de patiënt bij de besluitvorming.

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Aan alle peilstationsartsen wordt gevraagd te noteren wanneer de huisarts overgegaan is tot een palliatieve sedatie en een registratie formulier te sturen. Het vragenformulier vraagt welke symptomen aanleiding gaven tot palliatieve sedatie. Voorts wordt gevraagd aan welke ziekte de patiënt leed, of er ook sprake was van een verzoek om euthanasie en wie er bij de beslissing over te gaan tot de palliatieve sedatie betrokken zijn geweest. In 2007 werd voor het eerst de aanvullende vraag gesteld wat de doorslag heeft gegeven tot het uitvoeren van palliatieve sedatie als er ook een verzoek was om euthanasie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

G.A. Donker

Contactpersoon

G.A. Donker

ICPC codes

A96

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek