Panelmanagement Oncologie

Titel onderzoek Nederlands

Panelmanagement Oncologie

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met oncologische diagnose in de eerste lijn

I

Panelmanagement

C

Geen panelmanagement

O

zorggebruik, complicaties

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Basis Oncologiebeleid

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

populatie

Aard van het onderzoek

Interventiestudie

Design van het onderzoek

Populatie

Onderzoeker

Mattijs Numans

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

in ontwikkeling met ELZHA, Zorggroep