Parade-studie; Preventie van Recidiverende Depressie in de Eerste Lijn

Titel onderzoek Nederlands

Parade-studie; Preventie van Recidiverende Depressie in de Eerste Lijn

Titel onderzoek Engels

Cost-effectiveness of nurse-led self-help for recurrent depression in the primary care setting: a randomised controlled trial

Onderzoeksvraag

In hoeverre is een preventieve cognitieve therapie als zelf-hulp obv POH-GGZ (kosten)effectief tov gebruikelijke zorg?

Uitgangsvraag PICO

P

Patient met 2 of meer doorgemaakte depressies (laatste niet langer dan 5 jaar geleden) die nu depressievrij is

I

Preventieve Cognitieve Zelfhulp onder begeleiding van een POH-GGZ

C

Gebruikelijke zorg

O

Voorkomen van relapse

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Het beeld van een depressie als een acute aandoending wordt steeds meer losgelaten; depressie blijkt in de praktijk meer een chronische aandoening met terugkerende depressieve episodes. Als gevolg hiervan  ontstaat de vraag naar langere-termijn oplossingen voor de behandeling van depressie, waaronder bijvoorbeeld preventie.

Parade-studie staat voor ‘Preventie van Recidiverende Depressie in de Eerste Lijn’. Belangrijkste inclusiecriteria zijn a)twee doorgemaakte depressies b) nu depressievrij (restklachten geen exclusie) c) laatste depressie niet langer dan 5 jaar geleden. Geschikte deelnemers wordt een preventieve cognitieve zelfhulptherapie aangeboden. Deze therapie duurt 8 weken en wordt thuis door de deelnemer aan de hand van een zelfhulpboek doorlopen. Er is daarbij wekelijks kort telefonisch contact met een POH-GGZ om de voortgang te bespreken. Deze POH-GGZ is getraind in het begeleiden van de zelfhulptherapie.

De studie is een randomised controlled trial waarbij er een interventiegroep is (deelnemers ontvangen PCT plus gebruikelijke zorg) en een controlegroep (deelnemers ontvangen gebruikelijke zorg). De primaire uitkomstmaat is terugval in een depressie na 6 maanden en 1 jaar. Daarnaast wordt een economische evaluatie uitgevoerd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

K.E.M. Biesheuvel-Leliefeld

Contactpersoon

K.E.M. Biesheuvel-Leliefeld

Andere betrokkenen

H.W.J. van Marwijk (projectleider, UHD), F.Smit (professor of Evidence-Based Public Mental Health op de afdeling  Epidemiologie and Biostatistiek, VUmc), D.J.F. van Schaik (psychiater en senior researcher afdeling psychiatrie GGZ inGeest/VUmc), H. van der Horst (professor huisarts en hoofd afdeling Huisartsengeneeskunde VUmc)

ICPC codes

P76 P03

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken in heel Nederland

Soort samenwerking

Samenwerking bij het includeren van geschikte deelnemers aan deze RCT