Peer feedback in communicatie onderwijs om de studie geneeskunde en huisartsopleiding

Titel onderzoek Nederlands

Peer feedback in communicatie onderwijs om de studie geneeskunde en huisartsopleiding

Titel onderzoek Engels

Peer-assessment in communication assessment training in medical education

Onderzoeksvraag

Hoe staan studenten, aios huisartsgeneeskunde en docenten in Nijmegen tegenover peer feedback en peer assessment in het consult- en communicatieonderwijs?

Uitgangsvraag PICO

P

Studenten, aios huisartsgeneeskunde, docenten

I

Peer assessment

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Wanneer we het over peer feedback hebben, doelen we op het geven of ontvangen van begrijpelijke feedback aan peers; in dit geval medestudenten of mede-aios.  Bij feedback ligt de focus op leren en niet op ‘scoren’. Peer assessment gaat over toetsing; peers beoordelen elkaar op basis van vooraf vastgelegde beoordelingscriteria, bijvoorbeeld een meetinstrument voor de arts-patiënt communicatie. We zien een discrepantie tussen de voordelen van peer feedback en peer assessment in de literatuur en het gebruik van peer feedback en  peer assessment in de praktijk. Graag willen we weten hoe studenten, aios en docenten in Nijmegen tegenover peer feedback en peer assessment staan.  In dit onderzoek worden groepsinterviews, zogenaamde focusgroepen,  georganiseerd. Het doel van de focusgroepen is om via groepsinterviews informatie te krijgen over 1) hoe gedacht wordt over peer feedback en peer assessment,  2) welke positieve en negatieve ervaringen zijn er in de opleiding tot arts/ huisarts met peer feedback en peer assessment en 3) als er gebruik van gemaakt wordt, welke voorwaarde zijn er dan nodig?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Exploratief

Aard van het onderzoek

Onderwijs
Communicatie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Patrick Dielissen, adjunct-hoofd VOHA

Contactpersoon

Patrick Dielissen

Andere betrokkenen

  • Marcela Dohms (huisarts-onderzoeker)
  • Ellemieke Rasenberg (huisarts, universitair docent)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Lopend onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Gastonderzoekster Brazilië

Soort samenwerking

Medische studenten, aios huisartsgeneeskunde, docenten Radboudumc en stafleden.