Pelikaan: Invloed van het Pediatrisch Elektronisch kwaliteit van Leven Instrument voor Kinderen met Astma instrument op de zorg.

Titel onderzoek Nederlands

Pelikaan: Invloed van het Pediatrisch Elektronisch kwaliteit van Leven Instrument voor Kinderen met Astma instrument op de zorg.

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen met astma

I

Computergame om health status mee te meten + daarop aansluitende zelfmanagementinterventie

C

Gebruikelijke zorg

O

Astma-specifieke kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

communicatie

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Lisette van den Bemt

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie
4e geldstroom

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut en binnen een ander instituut