PINET - RCT naar het effect van maximaal geïntegreerd Evidence Based Medicine onderwijs op het klinisch handelen van huisartsen in opleiding

Titel onderzoek Nederlands

PINET - RCT naar het effect van maximaal geïntegreerd Evidence Based Medicine onderwijs op het klinisch handelen van huisartsen in opleiding

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Niek de Wit / Arno Hoes

Contactpersoon

Marlous Kortekaas

Andere betrokkenen

Marie-Louise Bartelink (uitvoerend onderzoeker)

Voortgang

Lopend onderzoek