Polyfarmacie Interventiestudie Limburg

Titel onderzoek Nederlands

Polyfarmacie Interventiestudie Limburg

Titel onderzoek Engels

Polypharmacie Intervention Limburg

Onderzoeksvraag

Optimalisering van medicatievoorschriften door de huisarts in samenwerking met de apotheker.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten van 60 jaar of ouder met 5 of meer chronische medicijnen

I

Integraal medicatie-advies

C

Usual care

O

Kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Polyfarmacie Interventie Limburg is een studie aan de Universiteit van Maastricht. Deze studie onderzoekt de mogelijkheid tot het verbeteren van het geneesmiddelengebruik van ouderen. Het gaat hierbij om ouderen die meer dan 5 geneesmiddelen over een langere periode gebruiken.

De studie zoekt deze verbetering in een intensievere samenwerking tussen de POH'er, huisarts, apotheker en specialisten.

Huisartsen, apothekers en specialisten die meedoen aan studie krijgen van de onderzoeksgroep een aantal adviezen waaraan deze zich binnen de studie moeten houden. Met deze adviezen verwacht de onderzoeksgroep het geneesmiddelengebruik te verbeteren.

Door het verbeteren van het medicatiegebruik wordt verwacht dat de patiënten minder last van bijwerkingen zullen hebben en dat deze langer en zelfstandiger kunnen functioneren.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Donna Bosch-Lenders

Contactpersoon

Marjan van den Akker

Andere betrokkenen

Jelle Stoffers, André Knottnerus, Hugo van der Kuy, Jos Schols

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw