PORTALS: eHealth ondersteuning

Titel onderzoek Nederlands

PORTALS: eHealth ondersteuning

Uitgangsvraag PICO

P

Thrombosis patients

I

eHealth platform voor zelfmanagemnt met hands-on guidance

C

Usual

O

Ontregeling

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg, implementatie

Design van het onderzoek

2-arm parallel cohort study

Onderzoeker

Esther Talboom

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

SALTRO Utrecht