PORTALS: eHealth ondersteuning

Titel onderzoek Nederlands

PORTALS: eHealth ondersteuning

Uitgangsvraag PICO

P

Thrombosis patients

I

eHealth platform voor zelfmanagemnt met hands-on guidance

C

usual

O

ontregeling

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

  

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg, implementatie

Design van het onderzoek

2-arm parallel cohort study

Onderzoeker

Esther Talboom

Contactpersoon

Esther Talboom

ICPC codes

K94

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

SALTRO Utrecht