Predicting - Pregnancy - Personality - Post Partum - Depression (P5D)

Titel onderzoek Nederlands

Predicting - Pregnancy - Personality - Post Partum - Depression (P5D)

Titel onderzoek Engels

Predicting - Pregnancy - Personality - Post Partum - Depression (P5D)

Onderzoeksvraag

Voorspellen tijdens de zwangerschap vh risico op een postnatale depressie, en wat is de rol van persoonlijkheid hierbij?

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen aan het einde van het eerste trimester van de zwangerschap

I

persoonlijkheidskenmwerken, i.h.b. neuroticisme, affectieve symtomen, SES, etc.

C

de afwezigheid van genoemde determinanten

O

postpartum depressie (symptoomniveau)

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

10-15% of all pregnant women experience anxious or depressive symptoms postnatal. Therefore it is one of the most common complications of pregnancy/childbirth. Having a history onf anxiety/depression, complications during previous pregnancies/childbirths and recently having experienced a stressful life-event are well known risk factors for developing a postnatal depression/anxiety. Specific kinds of psychopathology have been associated with certain aspects of personality. However, these studies have been done with men and non-pregnant women. Studying personality and the established risk factors in pregnant women might lead to a predictive model for postnatal depression/anxiety.  

Objective
Developing a risk score based on established risk factors and personality traits, to predict possible postnatal anxiety/depression at the first consult at the midwives practice.  

Study design
An observational longitudinal study in primary obstetric care.

Study population
All women in Groningen, Friesland, Drenthe and Overijssel in their first trimester of pregnancy, receiving primary obstetric care.

Main study parameters/endpoints
Anxiety/depression at 6 weeks postnatal.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

C. Beijers

Contactpersoon

H. Burger (projectleider, UHD)

Andere betrokkenen

J. Meijer, T. Verbeek (promovendi), C. Bockting (psycholoog), M. van Pampus (gynaecoloog)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek