Prevalentie meting naar het aantal jonge mensen met dementie

Titel onderzoek Nederlands

Prevalentie meting naar het aantal jonge mensen met dementie

Titel onderzoek Engels

Prevalence Recognition and Care pathways in young Onset Dementia’

Acroniem

PRECODE

Onderzoeksvraag

1) Wat is de prevalentie van jonge mensen met dementie in de regio Rotterdam Rijnmond in het jaar 2020? 2) Wat is de invloed van corona op het huisartsenbezoek van onze doelgroep in deze regio?

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met een diagnose dementie vóór het 70 levensjaar of start symptomen dementie vóór het 65e levensjaar en woonachtig in de omgeving Rotterdam Rijnmond.

O

Kennis over het aantal jonge mensen met dementie in de regio geeft ons inzicht in hoeveel zorg er nodig is. Zo kan er genoeg passende zorg voor jonge mensen met dementie georganiseerd worden.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Deze studie onderzoekt de prevalentie van dementie op jonge leeftijd in Nederland. Het doel hiervan is om de (gespecialiseerde) zorg voor deze doelgroep te bevorderen door meer inzicht te krijgen in de aantallen patiënten. Daarnaast onderzoeken we meerdere aspecten rondom deze doelgroep, bijvoorbeeld het type diagnoses en waar in het zorgtraject deze patiënten zich bevinden. Deze onderzoeksvragen willen wij beantwoorden d.m.v. een periode prevalentie meting in twee specifieke meetgebieden, een stedelijk en een ruraal gebied. De eerste meting betreft de periode van 1-2-2020 t/m 31-1-2021 en wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Gedurende deze periode vroegen wij verschillende zorgaanbieders en zorgverleners die jonge mensen met dementie in hun caseload hebben, om deze personen prospectief gedurende het meetjaar éénmalig en anoniem te registreren in een online database (Castor), d.m.v. een korte vragenlijst (12 vragen). Retrospectieve huisartsgegevens willen we vanuit de database Rijnmond Gezond toevoegen aan deze prospectieve meting.

Doel van dit onderzoeksproject is voor de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis:

1. Bepaling van de prevalentie van jonge mensen met dementie.
2. De invloed van corona op het huisartsenbezoek van onze doelgroep.

beantwoorden d.m.v. een periode prevalentie meting in twee specifieke meetgebieden, een stedelijk en een ruraal gebied. De eerste meting betreft de periode van 1-2-2020 t/m 31-1-2021 en wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Gedurende deze periode vroegen wij verschillende zorgaanbieders en zorgverleners die jonge mensen met dementie in hun caseload hebben, om deze personen prospectief gedurende het meetjaar éénmalig en anoniem te registreren in een online database (Castor), d.m.v. een korte vragenlijst (12 vragen). Retrospectieve huisartsgegevens willen we vanuit de database Rijnmond Gezond toevoegen aan deze prospectieve meting.

Doel van dit onderzoeksproject is voor de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis:

1. Bepaling van de prevalentie van jonge mensen met dementie.
2. De invloed van corona op het huisartsenbezoek van onze doelgroep.

beantwoorden d.m.v. een periode prevalentie meting in twee specifieke meetgebieden, een stedelijk en een ruraal gebied. De eerste meting betreft de periode van 1-2-2020 t/m 31-1-2021 en wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Gedurende deze periode vroegen wij verschillende zorgaanbieders en zorgverleners die jonge mensen met dementie in hun caseload hebben, om deze personen prospectief gedurende het meetjaar éénmalig en anoniem te registreren in een online database (Castor), d.m.v. een korte vragenlijst (12 vragen). Retrospectieve huisartsgegevens willen we vanuit de database Rijnmond Gezond toevoegen aan deze prospectieve meting.

Doel van dit onderzoeksproject is voor de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis:

1. Bepaling van de prevalentie van jonge mensen met dementie.
2. De invloed van corona op het huisartsenbezoek van onze doelgroep.

Aanvullende vragen:
3. Aanvullende kenmerken van de patiënten met dementie op jonge leeftijd in kaart brengen.
4. Onderzoeken waar in de zorgketen de patiënten met dementie op jonge leeftijd zich bevinden.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Epidemiologisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Hanna Bodde

Contactpersoon

Hanna Bodde

Projectleider

Janne Papma en Evelien de Schepper

Andere betrokkenen

Angeline Bosman

ICPC codes

P20 en P70

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Onderzoeksagenda categorieën

Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Clusters

N. Zenuwstelsel
P. Psychische problemen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeker van het Alzheimercentrum Erasmus MC