PRIMUS

Titel onderzoek Nederlands

PRIMUS

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten 55-75 jarigen

I

Preventieconsult met sterke nadruk op motiverende gespreksvoering

C

Controlegroep: wel health risk assessment en daarop gebaseerd (leefstijl)advies, , maar geen consult

O

Zelfgerapporteerde compliance met gegeven adviezen

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Gedurende de studie geëvolueerd tot een vorm van een Preventieconsult voor 55-75 jarigen

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende

Aard van het onderzoek

verschillende: Interventiestudie, medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Matty Crone

Contactpersoon

Matty Crone

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen een ander instituut