PRIMUS

Titel onderzoek Nederlands

PRIMUS

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten 55-75 jarigen

I

Preventieconsult met sterke nadruk op motiverende gespreksvoering

C

Controlegroep: wel health risk assessment en daarop gebaseerd (leefstijl)advies, , maar geen consult

O

Zelfgerapporteerde compliance met gegeven adviezen

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Gedurende de studie geëvolueerd tot een vorm van een Preventieconsult voor 55-75 jarigen

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

verschillende

Aard van het onderzoek

verschillende: Interventiestudie, medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Annemarie van Dijk

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen een ander instituut